ถ้าภาพยังไม่มาให้กด F5 ซัก 1 ครั้งได้ดูแน่ครับ
HOME

HDMISwitcher.org