กลับสู่หน้าหลัก

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
รูปภาพ
ที่อยู่
โทรศัพท์
หมายเหตุ
71

 ประสงค์ สินธุประสิทธิ์ 1-3/ช (7)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

080-4733919
 
72
 จิราภา  สินธุประสิทธิ์

โรงเรียนวิจิตราพิทยา อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

ถามประสงค์ (ด้านบน)
 
73
 พ.อ.(พิเศษ)วรพงศ์ มาลี  1-3/ฉ (6) ชื่อเดิม วีระพล

ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการ ร.ม.ต.กลาโหม

11/1 หมู่ 6 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี  

084-6528489
 
74
 ยุทธศักดิ์ พันธ์ศิริ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธาน
081-7906425
 
75
 ไวชยันต์ ศรีภา    1-3/ช (7)

40/11 ถ.เทศบาล 13 อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
081-5934376
 
76
 ยิ่งภพ (ตุ๊) ทองศรีน้อย  1-3/ฉ (6)

โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
081-7603276
 
77
 พ.ท.พยุงเกียรติ พุฒพิมพ์  1-3/ง (4)

สพ.ทบ. ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา
082-1288901
 
78
 พงศกร(สุรชาติ)มหารักษ์(เป็ด) 1-3/ค  

สำนักงานศาลปกครอง กทม.
081-9131619
 
79
 พงษ์ศักดิ์ (น๊ากล้วย) พลานนท์  1-3/ค

ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเดชอุดม
081-8783819 pongsak77@hotmail.com
 
80
 นพวงศ์ สกุลพงศ์  1-3/ก (1)

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
081-9559581