กลับสู่หน้าหลัก

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
รูปภาพ
ที่อยู่
โทรศัพท์
รูปนักเรียน
11
 ทองหล่อ (หล่อ) สิงห์คง  1-3/ฉ (6)

20/1 เทศบาล 42 ต.วาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 34190

081-9992445 tonglor_s@thairath.co.th
12
 พ.ต.ณรงค์ (รงค์) ขุนหอม  1-3/ง (4)

59 ม.2 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 34190

089-8452673
 
13
 ร.ต.สารทัศน์ โพธิ์อ่อน  1-3/ง (4)
379/73 ม.2 ต.แสนสุข อ.วาริน จ.อุบลฯ 34190
086-8777300
14
 พิทักษ์ (อั้ง) ประชุมแดง 1-3/จ (5)
5/2 ถ.ภาษีเจริญ ต.ในเมือง จ.อุบลฯ 34000
085-7723235
15
 ญาณภัทร นามแดง 1-3/ค (3)
242 ม.8 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ 34230
087-8790131
 
16
 สุริยัน (ป๋อง) กิจสวัสดิ์  1-3/ง (4)
9 ม.17 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000
089-7171781     

suri-an@hotmail.com

17
 สมมาตร นิรมานสกุลพงศ์  1-3/ฉ (6)
25/1 ซ.แจ้งสนิท ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000
081-8785279 sommatr@hotmail.com
18
 พงษ์ศักดิ์ (ล้าน) แสนการุณ  1-3/ฉ (6)
629 ม.18 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000
081-7188358 tantsak@sanook.com
19
 ราเชนทร์ (โต) สายชาลี  1-3/ซ (8)
420 ม.9 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 34190
086-8667500
 
20
 พันธ์ศักดิ์ (หัวเรือ) กนกหงษ์ 1-3/ฉ (6)
418 ม.9 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
089-7220997