ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของ Ben 17-19

รายละเอียดของภาพนั้นก็ได้มาจากฝีมือการถ่ายของ   ผองเพื่อนชาวเบ็ญจะมะฯ 17-19 หลายท่าน สำหรับท่านที่มีภาพประทับใจของรุ่นพวกเรา อยากจะนำมาโชว์ก็ส่งภาพมาตามที่อยู่ที่หน้า Main Page ได้ ยิ่งเป็นภาพสมัยเป็นนักเรียน น่าจะเป็นภาพที่สุดคลาสสิคและประทับใจมากครับ.