HOME
แสดงความเห็น

แสดงความยินดีกับเพื่อน 30-05-58

30/พ.ค./58 ณ ห้องจัดเลี้ยงโรงแรมทอแสงแยกเรือนจำ เพื่อนเบ็ญ 1719 ได้มีโอกาสมารวมตัวจากการประสานของท่านประธานที่ปรึกษา ถวัลย์ เรียนวิริยกิจ,พงษ์ศักดิ์ แสนการุณ ผ.จ.ก.แบงค์หนุ่มไฟแรงและเพื่อนๆอีกหลายท่านทำให้งานนี้คึกคัก สนุกสนานเป็นกันเองฉันท์เพื่อน และสิ่งที่สำคัญที่สุดได้กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพรักมาเป็นเกียรติและมอบของที่ระลึกให้เพื่อนที่ได้รับรางวัลเกียรติยศหลายๆท่าน นั่นก็คือท่านอาจารย์สมพงษ์ โลมรัตน์ นอกจากเมนูอาหารที่แสนอร่อยแล้วต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มที่ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณถวัลย์และคุณหน่อยเป็น Red 4 ขวด และ Wine คุณภาพดีอีก 4 ขวด.