เพื่อนเบ็ญ 17-19 ร่วมงานครบรอบ 15 ปี บ้านโคราช 2453 Pub & Restaurant จ.นครราชสีมา 31 สิงหาคม 2553