8 มกราคม 2554

 
 
Home
 

สรุปรายรับ-รายจ่าย

รายรับ

1.หมอสุรเชษฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์
 5,000.-
2.พ.อ. ปรีดา บุตราช
5,000.-
3.วิษณุ ธงทอง 
5,000.-
4.สันติรัตน์ (ข้าวต้มสันติ)
6,000.-
5.เงินจากกล่องรับบริจาค
16,000.-
6.เงินจากการขายเสื้อรุ่น
16,800.-
 รวมรายรับ
53,800.-

รายจ่าย                                          

- สาคูไส้หมู   
700.-
- แสง,เสียง,นักร้อง,นักดนตรี,ถ่าย VDO
12,000.-
- ค่าหมอดูบริการที่งาน 
2,000.-
- มอบรางวัลให้เด็กช่วยจัดสถานที่
2,000.-
- มาลัยกร 10 พวง   
1,200.-
- ค่าของขัวญครู  7 ชิ้นๆละ 400
2,800.-
- ของขัวญวันเกิดเพื่อน 5 ชิ้นๆละ 200  
1,000.-
- มอบเงินมุทิตาจิตอาจารย์ 2 ท่าน
10,000.-
- ค่าจัดทำเสื้อรุ่น
17,200.-
- ค่าเครื่องเขียน
265.-
- ค่าตบแต่งเวที(สมชาย จันทร์เกษ)
1,500.-
 รวมรายจ่าย
50,665.-

คงเหลือเงินเป็นส่วนกลาง (อยู่กับท่านประธานฯ)    3,135 บาท

รายละเอียดเสื้อรุ่น (ผลิตมาจำนวน 100 ตัว)

ขายในงาน
84 ตัว
มอบให้อาจารย์
7 ตัว
มอบให้เสืี่ยปึ้งและคุณนาย
2 ตัว
ให้นักดนตรี
3 ตัว
รวม
96 ตัว

คงเหลือสุทธิ 4 ตัว (แต่ท่านประธานฯแจ้งว่ามันงอกมาเองอีก 3 เป็น 7 ตัว ทั้งหมดไซต์ L ท่านใดอยากได้ติดต่อคุณถวัลย์ครับ

                                                     

รายนามผู้บริจาคเป็นเครื่องดื่มและอาหาร

- คุณราเชนทร์และคุณวิชัย เบียร์สด 2 ถัง พร้อมพนักงานบริการ

- คุณหน่อย-คุณถวัลย์ เครื่องดื่มในงานทั้งหมด พร้อมเหล้า Red Lable 5 ลิตร

- เสี่ยปึ้ง สถานที่และกุ้งเผา 20 ก.ก

- ทีมงานเบ็ญ 17-19 ศรีสะเกษ ส้มต่อนกันทรลักษณ์

์- คุณแขกจันทร์เพ็ญ เนื้อแดดเดียวอำนาจเจริญ

- คุณอรุณศักดิ์(ตุ่ย) ข้าวจี่ใส่ไข่ปิ้งทานร้อนๆ

- พ.ต.ณรงค์ ส้มเขียวหวาน

- ครูประทีปลือคำหาญ ไส้กรอก

- เสี่ยไฮ (ไพโรจน์) ลูกชิ้นย่างหนึ่งอุบลฯ

- คุณอ้อย ร้านอารีย์ ขนมจีนแกงเขียวหวาน,หลนเค็มบักนัด

(ตกหล่นรายชื่อท่านใดแจ้งได้เลยที่ท่านประธานรุ่น ถวัลย์ เรียนวิริยกิจ)